LIAA news

Saskaņā ar 2014. gada 10. jūnijā starp SIA “Baltic Scientific Instruments” un v/a „Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūra” noslēgto līgumu Nr.L-ĀTA-14-2177 par projekta „SIA „Baltic Scientific Instruments” dalība starptautiskos mārketinga pasākumos 2014.gadā” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds, uz šo dienu visas plānotās darbības projekta ietvaros jau ir veiksmīgi notikušas un tiks atspoguļotas noslēguma pārskatā un maksājuma pieprasījumā pie tā, kuri tiks iesniegti v/a LIAA 2014.gada decembrī.