Pētījums Nr.14 “Radioaktīvo materiālu automatizētā spektrometra, kurā paraugu maiņu veic robots, izpēte un izstrāde”

Pētījums Nr.14 “Radioaktīvo materiālu automatizētā spektrometra, kurā paraugu maiņu veic robots, izpēte un izstrāde”

SIA „Baltic Scientific Instruments” saskaņā ar notikušo iepirkuma procedūru turpina materiālu un komponenšu saņemšanu no uzvarējušajiem piegādātājiem saistībā ar pētījumu Nr.14 “Radioaktīvo materiālu automatizētā spektrometra, kurā paraugu maiņu veic robots, izpēte un izstrāde” projekta “Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros, par kuru SIA „ETKC” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir noslēgusi projekta īstenošanas līgumu numurs 1.2.1.1/18/A/001.

Tika pabeigtas četras apakšaktivitātes saskaņā ar projekta plānu un tika sagatavotas pētījuma atskaites: par optiskās “redzes” moduļa izstrādi; par svītrkoda lasītāja moduļa izstrādi; par automatizētā spektrometra korpusa konstrukcijas izstrādi; par programmatūras izpēti un izstrādi automatizētā spektrometra vadībai un spektrometrisko mērījumu automatizācijai.

Vienlaicīgi notiek dažādi pētījumi, saistīti ar ĪTGe detektora ar šķidrā slāpekļa vai elektromehānisko dzesēšanu izpēti un izstrādi.

Nākamo trīs mēnešu laikā tiks pabeigti darbi, saistīti ar prototipu ražošanu un darbspējas pārbaudēm.